06 21406731
info@18.198.166.177

Voorwaarden bij deelname

Vanuit IQ Response Concepts BV worden, onder verschillende merknamen, bijeenkomsten, evenementen en reizen georganiseerd.
Door aanmelding en/of het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding gedaan te worden. Voor bijeenkomsten van een dag of een weekend moet het totaalbedrag in één keer betaald te worden, voor andere bijeenkomsten worden de termijnen van aanbetaling en restbetaling vermeld op de inschrijfbevestiging die per e-mail verstuurd wordt. Bij niet tijdige betaling heeft IQ Response Concepts BV het recht de reservering te laten vervallen.
De inschrijving is pas definitief als betaling is bijgeschreven op de bankrekening van IQ Response Concepts BV.

ANNULERING

Bij annulering (vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden) is er recht op restitutie van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Tot drie maanden voor aanvang van de activiteit waarvoor is aangemeld: restitutie van 50% van de deelnamekosten.
  • Tot één maand voor aanvang van de activiteit waarvoor is aangemeld: restitutie van 25% van de deelnamekosten.
  • Tot twee weken voor aanvang van de activiteit waarvoor is aangemeld: restitutie van 10% van deelnamekosten.
  • Binnen twee weken voor aanvang van de activiteit waarvoor is aangemeld: geen restitutie (er mag wel een vervanger gestuurd worden)

IQ Response Concepts BV heeft het recht een bijeenkomst, evenement of reis te annuleren als daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door IQ Response Concepts BV heeft de deelnemer recht op de terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan bijeenkomsten, evenementen en reizen van IQ Response Concepts BV is geheel op eigen risico. IQ Response Concepts BV is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor het verlies of de beschadiging van eigendommen.
De activiteiten tijdens bijeenkomsten, evenementen en reizen van IQ Response Concepts BV zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en geen medische behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
Meld voorafgaande aan de bijeenkomsten, evenementen en reizen altijd zelf aan de docent als er lichamelijke klachten zijn.
Bewaak te allen tijde jouw eigen grenzen, forceer niets en luister naar jouw eigen lichaam.

WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA

IQ Response Concepts BV heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een bijeenkomst, evenement of reis, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente of trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops of trainingen niet (meer) kan verzorgen. IQ Response Concepts BV zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van bijeenkomst, evenement of reis per mail over ingelicht.

HUISREGELS

De accommodaties voor bijeenkomsten, evenementen en reizen van IQ Response Concepts BV zijn met zorg gekozen om deelnemers een veilige en prettige omgeving te bieden. Wij vragen deelnemers dan ook om de accommodatie en de directe omgeving met zorg en respect te behandelen. We dragen samen zorg voor de sfeer en het leefklimaat in de accommodatie. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
Bijeenkomsten, evenementen en reizen van IQ Response Concepts BV zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de bijeenkomsten, evenementen en reizen van IQ Response Concepts BV niet toegestaan.
Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de accommodatie of van IQ Response Concepts BV niet opvolgen, kunnen uit de bijeenkomst, evenement of reis verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.
Vanwege privacy van de deelnemers is het de deelnemers in principe niet toegestaan om video/film of geluidsopnames te maken gedurende bijeenkomsten, evenementen of reizen van IQ Response Concepts BV.

IQ Response Concepts BV is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de VOORWAARDEN BIJ DEELNAME aan te brengen. De gewijzigde VOORWAARDEN BIJ DEELNAME zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Weert september 2020

Close Bitnami banner
Bitnami